fbpx
28.6 C
Budapest

#profi Nyereményjáték Szabályzat

A nyereményjáték szervezője a Mini Ecosystem.

1. A nyereményjátékban résztvevő személyek
A nyereményjátékban részt vehet minden Internet-felhasználó természetes személy, aki 18. életévét betöltötte és belföldi magányszemély (továbbiakban: játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
A nyereményjátékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:
• a Mini Ecosystem tulajdonosa, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);
• egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

2. A nyereményjáték leírása
A Játékban a minikampany.hu weboldalon 2020. november 1. és december 8. között regisztrált és felhasználók vehetnek részt.

3. A nyereményjáték időtartama
Játék időtartama: 2020. november 23. 8:00-tól 2020. december 6. 23:00-ig tart.
Sorsolás időpontja: 2020. december 8., 16:00-kor

4. Jelentkezés a Játékra
A Játékban azok vehetnek részt, akik a játék időtartama alatt:
• regisztrálnak a minikampany.hu oldalra
• már regisztrált MiniKampány felhasználók

5. Nyeremények

Az alábbi nyereményt sorsoljuk ki:
Fődíjként: A MiniKampány oldalon megtalálható (minikampany.hu) #profi csomag ingyenes 2 hónapos feliratkozása, valamint egy 60 perces marketing konzultációt egy marketingstratégia kidolgozása érdekében. A fődíj nem taglalja magában a:

  • #profi csomag mellé járó 15 000 Ft értékű hirdetést

A nyeremény másra át nem ruházható.

6. Sorsolás

A sorsolás egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik.

7. Nyertes értesítése
A nyertest minden esetben e-mailen értesítjük, ha valaki azonban mégsem kapna levelet, közösségi platformjainkon is értesíteni fogjuk

A játékosok kötelesek együttműködni a nyeremény átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és a Mini Ecosystem-et semmilyen felelősség nem terheli.

9. Adatkezelés

A játékosok a nyereményjátékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy

– megadott adataik (név, e-mail cím) a Mini Ecosystem, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Mini Ecosystem minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyeremény kisorsolása, a nyertes értesítése és a reklamációk kezelése céljából, legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig.

A Mini Ecosystem a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között.

10. Felelősségkizárás

A játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Mini Ecosystem-nek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a játékosokat terheli.
A Mini Ecosystem kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből.
A Mini Ecosystem nem vállal felelősséget azért, ha a nyereményjáték időtartama alatt a játék, illetve a játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

11. Egyéb

A játékos a játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja.

A játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

Kelt: Budapest,2020. november 21.